top of page

Jonne de Koning

Kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en studenten

Gent

foto jonne .jpg

Ervaring

Ik heb - als opvoedster, beeldend therapeut, psycholoog en zorgcoördinator - ervaring en affiniteit met lagereschoolkinderen, jongeren en volwassen met sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, mentale beperking, autismespectrumstoornis, psychische of psychiatrische problematiek.

Vanuit het werken met jongeren uit een moeilijke thuissituatie en/of gedragsproblemen ben ik destijds op zoek gegaan naar andere middelen om mensen te doen “praten” over wat ze voelen, denken, willen. Na mijn opleiding creatieve (beeldende) therapie startte ik beeldende therapiesessies op binnen bijzondere jeugdzorg en werkte ik nadien enkele jaren in de volwassenpsychiatrie. Ik ontmoette mensen met uiteenlopende problemen (angst, trauma, verslaving, depressie, psychose, hechtingsproblematiek, ADHD, ASS, …). 

In de sessies hoef je niet enkel te praten, maar kunnen er ook creatieve materialen gebruikt worden (zoals foto’s, tekeningen, klei, gedichten, …) Het kan een middel zijn om woorden te zoeken die passen bij jouw gevoelens, om de kracht in jezelf te herontdekken, om jouw verhaal draaglijker te maken. Je hoeft geen creatieve talenten te hebben en je werkt enkel met materiaal waar jij je goed bij voelt.  

Ik ben erkend door de Belgische Federatie van psychologen (erkenningsnummer 792123231) Ik neem regelmatig deel aan studiedagen of vormingen en volg supervisie en intervisie. 
 


Opleiding

  • Gegradueerde in de Orthopedagogie (Plantijn Hogeschool Antwerpen) 

  • Master in de Klinische Psychologie (Universiteit Gent) 

  • Bachelor in de Creatieve Beeldende Therapie (Artevelde Hogeschool Gent)

  • Integratief werken met de duplo-methodiek (Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie)
     

Contact

bottom of page