top of page

HULPAANBOD

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst en dat nemen onze kinderpsychologen ter harte!  Klein of groot, kinderen en jongeren zijn geestelijk en lichamelijk nog volop in ontwikkeling. Een kind hoort zo zorgeloos mogelijk op te groeien zodat het zijn ontwikkeling op een vlotte manier kan doorlopen om een volwassene te worden die het leven zonder al te veel broek scheuren en met positieve energie tegemoet kan gaan. Moeilijke situaties, gebeurtenissen of andere factoren, zoals echtscheidingen,overlijdens, gepest worden, druggebruik, angsten, opvoedingsproblemen, maar ook genetische factoren, kunnen ervoor zorgen dat ons zorgeloze leventje verstoord wordt. Dat kan er voor zorgen dat de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht waardoor een blokkage of een achterstand kan ontstaan op emotioneel, sociaal, cognitief, lichamelijk of existentieel vlak. Je doet je best, je hebt geprobeerd, maar je hebt gewoon geen energie meer en de toestand wordt te moeilijk om het nog alleen te doen. Als je contact met ons opneemt, proberen we zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek te regelen. Een begeleiding is altijd uniek, want iedereen en elk probleem is uniek. We bieden individuele begeleiding en indien nodig kunnen ook ouders (wenselijk in geval van jongere kinderen), de school, de huisarts, en andere belangrijke personen of hulpverleners bij de begeleiding betrokken worden. Indien nodig kan jouw probleem in de teamvergadering besproken worden en zoeken al onze psychologen samen naar hoe we jou het beste kunnen helpen.

Bij wie kan u terecht?

Kathleen Van den Abeele

Jonne​ de Koning

Waarvoor?

 • Gedragsproblemen (hyperactiviteit, opstandig gedrag, e.d.)

 • Emotionele problemen (angstig zijn, somber voelen, e.d.)

 • Hechtingsproblematiek

 • Problematische opvoedingssituatie

 • Trauma

 • Slaap- en eetproblematiek

 • Mentale handicap

 • Rouwverwerking

 • Seksuele problematiek

 • Verlatingsangst

kinderen

Jongeren

Jongeren

De adolescentiefase verwijst naar de overgangsperiode van kind naar volwassene. Ze start bij de puberteit in de middelbare school en we kunnen er als twintiger nog steeds mee worstelen. Het gaat gepaard met heel wat lichamelijke, cognitieve en emotionele veranderingen en uitdagingen. Deze kunnen door de jongere ervaren worden als verwarrend, chaotisch en beangstigend. Relaties met belangrijke anderen zoals de ouders en vrienden en vriendinnen krijgen een andere invulling. Keuzes dienen gemaakt te worden. Dit alles met als einddoel het bereiken van een zekere autonomie. Onze samenleving verwacht veel van onze huidige generatie jongeren en jongvolwassenen. Men dient uitmuntend te presteren op school en werk, er goed uit te zien, bij de populaire kliek te behoren en liefst ook nog eens uit te blinken in een aantal hobby’s en/of sporten. Wanneer dit niet lijkt te lukken, kan dit leiden tot gevoelens van onmacht, eenzaamheid en falen. Psychotherapie kan een grote steun betekenen voor jongeren die het gevoel hebben vast te zitten in hun keuze, hun lijf en hun emoties. Erkenning en bewerking van gevoelens en cognities kan jongeren opnieuw of verder in beweging zetten naar de ontdekking van zichzelf en zijn of haar unieke persoon.

 

Bij wie kan u terecht?

Elke Schelfhout

Kathleen Van den Abeele

Jonne​ de Koning

Kasja De Ruyck

Waarvoor?

 • Chronische ziekte

 • (ongewenste) zwangerschap

 • Relationele en/of seksuele problemen

 • Rouwverwerking

 • Studie of werk gerelateerde moeilijkheden zoals bijvoorbeeld pesten, stress, burn-out, …

 • Depressie

 • Identiteitsmoeilijkheden

 • Levensbeschouwelijke vraagstukken

 • Angst en fobie

(jong)Volwassenen

Volwassenen

Mensen leggen doorheen hun leven een ganse weg af. Ze werken, gaan relaties aan, worden ouder of grootouder, ervaren hoogtepunten, doorworstelen moeilijke periodes en maken continu keuzes die hun leven vorm geven. Het afleggen van deze weg loopt niet voor iedereen even vlot en deze gebeurtenissen beïnvloeden iedereen op een andere manier. Mensen kunnen doorheen hun leven geconfronteerd worden met allerlei symptomen zoals angst, spanning, stress, depressie, slapeloosheid,… Voor anderen kunnen de klachten vager zijn en neerkomen op ‘ik voel me niet goed in mijn vel’ zonder echt te kunnen verwoorden wat dit precies inhoudt. Als de klachten onhoudbaar worden en men klaar is voor een verandering, kan een psychotherapeut hierin ondersteuning bieden.
 

Bij wie kan u terecht?

Elke Schelfhout

Kathleen Van den Abeele

Veerle Vervenne

Werner Verelst

Jonne​ de Koning

Marieke Vanderpoorten

Kasja De Ruyck

Anaïs Van Eldere

Lucas Borghys

Waarvoor?

 • Verwerkingsproblemen (rouw, trauma)

 • Identiteitsproblemen (wie ben ik?)

 • Depressie

 • Burn-out

 • Angst (paniek, sociale angst, faalangst, fobie)

 • Eetstoornissen

 • Relationele problemen

 • Vage klachten zoals stress, lusteloosheid, onzekerheid, onrust, niet goed in je vel zitten

Studenten

Studenten

Studenten worden apart als doelgroep vermeld omdat onze praktijk zich nauw verbonden voelt met hen. Er wordt wel eens gezegd dat de studententijd de beste tijd van je leven is. Er ¨moet´van de nieuwe vrijheid dat deze tijd met zich meebrengt onbeperkt worden genoten en men ´moet´ dit perfect weten te combineren met de diverse verplichtingen dat studeren met zich meebrengt. Het evenwicht bewaren tussen de eisen van zichzelf, de school, de familie, de maatschappij en de verleidingen van het studentenleven is helemaal niet vanzelfsprekend voor de adolescent. 

Bij momenten kan de studententijd ook de eenzaamste periode van je leven zijn. De examenperiode kan lang duren en het is de periode waarin piekeren de bovenhand kan nemen. De hoge verwachtingen (zoals de juiste studierichting kiezen, veel vrienden maken, goed studeren,....) die samengaan met de studententijd kunnen gepaard gaan met gevoelens van schuld en schaamte.

 

De psychologen en therapeuten van Anker kunnen ondersteuning bieden wanneer je als student komt vast te zitten en mee luisteren en zoeken naar hoe je weer verder kan.

 

Bij wie kan u terecht?

Elke Schelfhout

Kathleen Van den Abeele

Veerle Vervenne

Werner Verelst

Jonne​ de Koning

Marieke Vanderpoorten

Kasja De Ruyck

Anaïs Van Eldere

Lucas Borghys

Waarvoor?

 • Eenzaamheid

 • (Faal)angst

 • Uitstelgedrag

 • Depressie

 • Relationele en familiale problemen

 • Vage klachten zoals stress, lusteloosheid, onzekerheid, onrust, niet goed in je vel zitten

bottom of page