top of page

PRAKTISCH

Afspraak

Eerste afspraak

Via e-mail of telefoon kan u contact opnemen met één van de therapeuten van psychologenpraktijk Anker om een eerste afspraak te maken. Binnen een veilige context van een therapeutische setting met beroepsgeheim wordt tijdens het eerste gesprek geluisterd naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen en verwachtingen. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de manier van werken.

Tijdens het proces staat het u steeds vrij om de therapie te beëindigen.

Betaling

Betaling en afspraken

Betaling gebeurt na elke sessie. De richtprijs voor een consultatie is € 50. Uitzonderlijk en na doorverwijzing door een arts is een sociaal tarief mogelijk. Voor koppeltherapie en gezinsbegeleiding wordt een hoger tarief gevraagd en kan de gespreksduur afwijken.
Sommige mutualiteiten voorzien de mogelijkheid tot terugbetaling van een deel van de kostprijs en dit voor een beperkt aantal gesprekken. Meer informatie daarover kan u hier vinden.

 

Aan het einde van elke sessie wordt de volgende afspraak vastgelegd.

Afspraken kunnen tot 24u op voorhand geannuleerd worden, anders dient de sessie alsnog betaald te worden.

Duur

Duur

Hoe het therapieproces verloopt en hoe lang een therapie duurt is bij elke therapie verschillend. Niettemin wordt aangestuurd op één sessie per week. De duur van een sessie wordt bepaald door het verloop ervan maar heeft gewoonlijk een maximale duur van 45 minuten. Eerste gesprekken vormen daarop soms een uitzondering en kunnen meer tijd in beslag nemen.

bottom of page