top of page

Kathleen Van den Abeele

Gent

Kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en studenten

Ervaring

Momenteel ben ik werkzaam in een observatie- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren met gedrags-  en emotionele problemen. Ik werk er zowel binnen een ambulant als residentieel kader. Naast het therapeutisch werk coach ik het multidisciplinair team in het dagdagelijks begeleiden van de kinderen/jongeren en hun gezin.

Voordien werkte ik als psychologe in verscheidene psychiatrische centra alsook in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Ik bood er individuele- en groepspsychotherapie aan kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende moeilijkheden.

Ik blijf mezelf bijscholen via vormingen en studiedagen. Daarnaast volg ik mijn eigen leertraject via supervisie en leeranalyse.

Ik ben erkend door de Belgische Federatie van Psychologen met als erkenningsnummer: 872110518.


Opleiding

  • Master in de klinische  psychologie aan de Universiteit Gent

  • Pedagogisch bekwaamheidsbewijs/diploma van leraar aan de Universiteit Gent

  • Postgraduaat psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren aan de Universiteit Gent

  • Opleiding dans- en bewegingstherapie via Balans en VSPW Gent

Contact

bottom of page